Отпуснати са 4,5 милиона лева за електронни дневници и Wi-Fi мрежи в училищата

Министерският съвет одобри отпускането на 4 567 637 лева за финансово осигуряване на дейности по 3 национални програми за развитие

Прочетете повече