Етикет: екостикери

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)предлага въвеждането на екостикери за автомобилите да отпадне

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предлага на министъра на транспорта Георги Тодоров да…