Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Агенцията отчита експозициите на БЕХ в изкопаеми енергийни източници, но и диверсификацията благодарение на АЕЦ „Козлодуй“ и водните централи на НЕК

Кредитната агенция Fitch повиши рейтинга на необезпечените и неподчинени облигации на Българския енергиен холдинг (БЕХ) до „ВВ“ от „ВВ-„, става ясно от съобщение на сайта на агенцията. Рейтингът за възстановяване е вече RR4.
Кредитният рейтинг на емитента в чужда и местна валута остава непроменен – на ниво „ВВ“ с „положителна перспектива“ и е премахнат от т.нар. сегмент „Критерий под наблюдение“.От Агенцията мотивират това действие с очаквания за намаляване на задлъжнялостта на холдинга през следващите години.Към края на 2020 година 60% от задълженията на БЕХ са свързани с дъщерните компании на холдинга. Във Fitch очакват този дял да намалее до 50% към края на 2021 година и под 20% до 2023 година. Това намаление е свързано с падежа на облигациите, чрез които беше субсидирана Националната електрическа компания (НЕК).Допълнителни фактори, които могат да доведат до ново повишаване на рейтинга на БЕХ, са допълнителна държавна подкрепа за БЕХ, като например държавни гаранции или парични инжекции. Позитивно би се отразило и покачване на държавния рейтинг на България, който в момента е на ниво ВВВ с положителна перспектива.Съответно заплахи за БЕХ са свързани с намаление на държавния рейтинг на България и обтягане на отношенията на правителството и холдинговата структура.Агенцията отчита експозициите на БЕХ във въглищния сектор заради ТЕЦ „Марица изток 2“, но посочва, че този риск се диверсифицира заради активите, които холдингът притежава в ядрената енергетика (АЕЦ „Козлодуй“), както и заради водните централи на НЕК.В началото на март Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ, което беше отражение на промяната в рейтинга на България.