Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Комплексни са причините за замърсяването на въздуха в София, затова са комплексни и мерките, които се взимат. Но Столична община може да вземе всички мерки само в сътрудничество с гражданите. Това обясни пред БНТ Лорита Радева, председател на Комисията по околна среда към Столичния общински съвет.

„Според последното изследване на Националния институт по метрология и хидрология, най-голямото замърсяване – около 60% се дължи на продуктите на битовото горене. Затова и там са насочени усилията по двата проекта на Столична община за подмяна на печките на твърдо гориво на 55 000 домакинства, които се отопляват с дърва и въглища в зимния сезон“, каза Радева.

Към момента около 6000 домакинства са заявили желание да се присъединят към програмите на общината. Основното изискване за това е хората да са собственици на жилищата, в които живеят, и да заявят своето желание в която и да е районна администрация.

Над 500 филтри са поставени на комините – те касаят онези домакинства, които няма да имат техническата възможност или не съответстват на програмата за смяна на техните печки.

„Около 80% от продуктите, които са замърсяващи околната среда, се прочистват с тези коминни филтри, като Столична община осигурява поддръжката и монтажа на филтрите през отоплителния сезон“, коментира Радева.

В Столичния общински съвет предстои да се обсъди и мярката „Зелен билет“ – тъй като в момента изискванията са две от станциите за измерване на качеството на въздуха да показват 200 микрограма за денонощие. Целта е да се намали на 150 микрограма.

11% е замърсяването от транспорта, според данните на Националния институт по метрология и хидрология.

С 24% се увеличава обхватът на улиците в столицата, които ще се мият. 96 000 декара от града ще се мие с увеличаване на обхвата, допълни Лорита Радева.