Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Хората няма да могат да вземат наведнъж голяма сума от натрупаните пари за старини в частните пенсионни фондове

Въпреки че, средствата в универсалните пенсионни фондове (УПФ) са на самите осигурени граждани, те няма да имат никаква свобода как да ги похарчат, информира „Труд“.

Това става ясно от предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, които вече са приети от парламента на първо четене. Още няколко дни депутатите имат възможност да предлагат промени между първо и второ четене на новите текстове. Но засега никой не се е ангажирал, че ще предложи по-голяма свобода и право на избор от страна на гражданите.

Например, ако при пенсиониране човек има натрупани 10 хил. лв. в универсален пенсионен фонд, той няма да може да ги вземе наведнъж, предвиждат промените в КСО за изплащане на вторите пенсии. Този човек задължително ще трябва да получи пожизнена пенсия, дори парите да му трябват за лечение, ремонт на дома, или иска да доплати с тях покупката на къща на село, в която да живее.

Пожизнена пенсия ще бъде давана на хората, ако натрупаните в УПФ средства за старини са достатъчни за изплащане месечни суми в размер над 15% от минималната заплата. За 2021 г. минималната заплата е 300 лв. Това, означава, че ако натрупаните средства са достатъчни за изплащането на над 45 лв. на месец, човек ще трябва да получи пожизнена пенсия.

Проектът за промени дава минимална свобода на осигурените – ако имат пари за пожизнена пенсия, може да получат част от тях на по-големи разсрочени вноски, а останалата сума да получават пожизнено. Но и тук ограниченията са големи. Разсрочените плащания не може да са по-големи от минималната заплата, т. е. от 300 лв.

Ако човек няма достатъчно пари, за пожизнена пенсия, ще трябва да ги получи разсрочено. Но месечните плащания може да са между 15% от минималната заплата и минималната заплата, т. е. между 45 лв. и 300 лв. Ако пенсионерът има 4000 лв. в УПФ, няма да може да ги вземе на четири пъти по 1000 лв. и с тях да отиде на море или да плати лечение. А ще трябва да ги взима например 40 месеца по 100 лв.

През това време пенсионният фонд ще взимат такса за управление на средствата, а за всеки превод на пенсия по сметка на осигурения ще плаща и банкови такси.

От Комисията за финансов надзор предложиха таксата за управление на парите да бъде част от постигнатата доходност, а не процент от парите на осигурените, а таксата за изплащане на пенсиите да се покрива от собствените средства на пенсионните дружества. Но не е ясно дали тези предложения ще бъдат приети от парламента.

Накуп хората ще може да взимат пари за старини, които са под трикратния размер на минималната заплата, т. е. под 900 лв., предвиждат промените в КСО. Така дори човек да има само 1000 лв., ще трябва да чака поне четири месеца, за да си ги вземе.

В САЩ, откъдето българският пенсионен модел е взаимстван, парите в частните пенсионни фондове може да бъдат взети от осигурените по всяко време, когато им потрябват. Това е основното предимство на капиталовия стълб на осигуряване – парите са на самите хора и те имат свобода как да ги харчат.