Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Трета банка у нас спира да предлага срочни депозити. Пощенска банка уведомява, че от 3 август преустановява стандартните и онлайн депозити.

Банката не посочва повече подробности каква алтернатива предлага за клиентите си с депозитни сметки, пише в.Сега. Подобно на Банка ДСК и Уникредит Булбанк, които първи премахнаха депозитите, може да се очаква, че спестяванията ще бъдат преоформени в разплащателни или спестовни сметки. А както е известно, по тези сметки се начислява месечна такса за обслужване, която е минимум 2.50 лв. Така спестяванията бързо започват да се топят на фона на нулевите лихви и инфлацията. Отделно масово банките събират такси за внасяне и теглене на суми по разплащателни и спестовни сметки – такси, които през последната година-две постоянно растат.

Колкото по-големи са сумите в спестовните влогове, толкова и таксите са по-високи. Например Пощенска банка паралелно с премахването на депозитите от началото на август обявява, че от 31 юли въвежда месечна „такса за съхранение на парични средства“ по разплащателни и спестовни левови и еврови сметки за всеки ден, в който общото салдо по всички сметки на един клиент, надвишава 400 000 левова равностойност. Тази такса е в размер на 0,70% на годишна база върху превишението над 400 000 лв. Подобни такси за съхранение на големи суми налагат и други финансови институции.

На този етап останалите банки продължават да поддържат депозитни сметки, а някои дори все още ги олихвяват, макар и с проценти, клонящи към нула. Трябва обаче много да се внимава за такси и комисиони, които напълно обезсмислят депозитите.

Алианц Банк например дава лихва от 0.02% за тримесечни депозити, 0.05% за шестмесечни и 0.1% за едногодишни депозити, но прибира 10 лв. при откриване на депозит до 100 хил. лв. и още 10 лв. на всеки падеж. За по-големи суми тези такси стигат до 50 лв.

Райфайзен банк, която предлага депозити единствено със срочност 2 и 3 години с лихва 0.01%, таксува с 0.6% клиентите, ако теглят пари на падеж, без преди това да са предупредили банката.

В опит да откажат клиентите си от операции на гише и от спестяване банките продължават да вдигат таксите за внасяне и теглене на пари в брой.

Банка ДСК уведомява, че от 1 юли вдига с 1 лев таксата на суми до 3000 лв. При внасяне на по-големи суми таксата е минимум 3 лв. плюс 0.2% за горницата над 3000 лв. Освен това за всяка транзакция таксата за теглене на суми до 3000 лв. вече ще е минимум 5 лв. при сегашни 4.50 лв.

ОББ, която в момента не таксува внасянето на пари в брой, предупреждава, че от 1 август вече ще събира 1 лв. за суми до 3000 лв.

От 1 юли Райфайзенбанк вдигна месечната такса по разплащателните сметки на 4 лв.Освен това тегленето на пари в брой от разплащателни, спестовни или специални сметки и депозити преди падежа вече ще се таксува с минимум 5 лв., а за по-големи суми плюс още 0.6%.

Така, без да са въведени официално отрицателни лихви, хората на практика плащат, за да държат парите си в банка.

Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.