fbpx

Не бъдете безразлични! Споделете новината:

При средна цена от 698,71 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент „Ден напред“ след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка (11 октомври).

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 437,39 лв. за мегаватчас. Това означава, че процента в сравнение с цената му с ден на доставка за днес.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) e 745,41 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 652 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 335,50 лв. за мегаватчас, достигната за периода 3:00-4:00 ч., а най-високата е 1306,08 лева за мегаватчас – за 7:00-8:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 56 540,20 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ БНЕБ отчита до момента в 60-минутните продукти общ изтъргуван обем от 1 547,70 мегаватчаса. Среднопретеглената дневна цена е 437,16 лева (без ДДС) за мегаватчас. В 15-минутните продукти среднопретеглена цена до момента е 357,01 лева (без ДДС), а общото количество продадена електроенергия е 375,15 мегаватчаса.

Парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. Те предвиждат Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас (MWh) за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh, предаде БТА.

Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.