Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Средният месечен размер на пенсиите заедно с всички добавки към тях за февруари е 830,56 лв., обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Това е увеличение на получаваната сума от един пенсионер с 95,39 лв., или с 13% спрямо същия месец на миналата година.

Пенсиите за стаж и възраст обикновено са по-високи от инвалидните и социалните пенсии. Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е 914,18 лв. Той е по-висок със 107,36 лв. (+13,3%) в сравнение със същия месец на миналата година.

Броят на пенсионерите за февруари 2024 г. е 2 039 022, което е с 10 373 (0,5%) души повече в сравнение с миналата година по това време, показват данните на НОИ.

Пенсиите имат най-голям дял от общия размер на разходите от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите два месеца на годината разходите за изплащане на пенсии са в размер на 3,378 млрд. лв., което е 15,6% от плана за цялата година. Разходите за пенсии са с 397,9 млн. лв., или с 13,4% повече спрямо същия период на миналата година.

Общо направените разходи от бюджета на ДОО през първите два месеца на годината възлизат на 3,851 млрд. лв., което е 15,8% от заложените в плана за цялата годината. Направените разходи са с 537,9 млн. лв. повече спрямо първите два месеца на миналата година. Приходите в бюджета на ДОО за два месеца са в размер на 1,987 млрд. лв., което представлява 15,4% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 286,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Събраните приходи от осигуровки в бюджета на държавното обществено осигуряване не са достатъчни за изплащане на пенсиите. Затова от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци, в бюджета на ДОО само за две месеца са преведени 1,979 млрд. лв.

След пенсиите следващата по значимост и големина група разходи в бюджета на ДОО са разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края февруари те са в размер на 443,9 млн. лв., или 17,4% от плана за цялата година. Разходите са със 138,2 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, пише Труд.