Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за май започва на 9 май (понеделник) и ще продължи до 20 май (петък), съобщи НОИ. Еднократната добавка за ваксинираните пенсионери ще се изплаща от 3 май.

Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителните плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите – т. нар. „COVID добавка“ от 60 лв. и разликата между общата сума от пенсии и добавки през януари 2022 г. и общата сума от пенсии и добавки от декември 2021 г.

От 3 май започва изплащането на еднократната добавка от 75 лв. на пенсионерите, които отговарят на изискванията за завършен ваксинационен курс през март тази година.

Според данните, предоставени в Националния осигурителен институт (НОИ) от Министерството на здравеопазването, в това плащане са включени общо 7099 пенсионери. От началото на годината броят на имащите право на тази сума достигна 748 822 души.

Допълнителна сума от 75 лв. се изплаща еднократно, независимо от вида и размера на пенсията им или от тяхната възраст. Тя не е част от пенсионното плащане.