По време на разговора си министър Василев е запознал посланик Мустафа със своите приоритети като министър на финансите в служебния кабинет, свързани с преодоляване на последиците върху икономиката и гражданите, причинени от пандемията, повишаване на събираемостта на приходите, прозрачност и публичност на държавните разходи и подпомагане на икономическата активност.

На срещата е била потвърдена ангажираността за продължаване на информационния обмен, сътрудничеството и взаимодействието в борбата с финансовите и валутни нарушения, и съвместните усилия за укрепване на бизнес климата в България, пише в съобщението.

Министър Василев акцентирал по време на срещата върху ключовите за България приоритети в двустранните отношения със САЩ, сред които е подкрепата за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, задълбочаването на стратегическото партньорство и възможността за привличане на инвестиции. Двамата отново са потвърдили важността на открития и прозрачен диалог.

Първият американски дипломат вече се срещна с трима служебни министри – с министъра на отбраната Георги Панайотов, с министъра на външните работи Светлан Стоев и министърът на икономиката Кирил Петков.Още в края на миналата седмица служебният министър-председател Стефан Янев прие на среща посланика на САЩ в България Херо Мустафа.