Не бъдете безразлични! Споделете новината:

През последните дни редица жълти медии тиражират манипулативна смесица от истини, полуистини и откровени лъжи, навързани помежду им чрез странна псевдологика, в опит да дискредитират министри от служебното правителство. Тъй като в една от медийните спекулации за „кроеж за обир по Харвардски“ беше замесено и моето име, искам да изложа конкретни факти. Защото, както е казал Талейран: „Има по-страшно оръжие от клеветата: истината.“ Това се посочва в отворено писмо на министър проф. Николай Денков

Публикуваме останалата част от писмото без редакторска намеса:

– Фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ е учредена от Кирил Петков и от мен, за да обучава студенти в областта на иновациите и предприемачеството. През обучителния курс за пет семестъра са преминали 119 студенти от СУ „Св.Климент Охридски“, Медицинския университет – София и други висши училища. Обучението е безплатно!

– Лекциите се водят от едни от най-добрите специалисти в страната, а също и от няколко високо квалифицирани българи, които работят в чужбина. Те работят безплатно!

– Част от завършилите курса, след представяне на курсова работа, развиват иновативните си идеи, използвайки апаратурата в Центъра по приложни изследвания и иновации. Безплатно!

– Фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ не е получила нито един лев от държавата. Никога не е кандидатствала за достъп до каквито и да е публични средства. Няма и да го направи, защото нейната основна дейност е да обучава студенти по иновации и предприемачество – безплатно! Ето защо внушението за „готвено източване на милиони от Фонда на фондовете“ чрез тази фондация е напълно несъстоятелно!

– От публикуваните в Търговския регистър финансови отчети няма как да се види осъществяваната обучителна дейност, защото тя е безплатна и не изисква извършването на финансови операции.

– Полученото финансиране от фондация „Америка за България“ е използвано изцяло за ремонта на базата и лабораториите на Центъра по приложни изследвания и иновации, в които безплатно се обучават студентите.

– Отказът от правата върху управлението и участието във фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ от страна на учредителите му е направено по стандартна процедура, която използват всички министри преди подаване на декларациите си в КПКОНПИ.

– Съгласно чл. 36 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел правата на Кирил Петков, дадени му по член 17, ал. 1 от Учредителния акт на фондацията, а именно „да изменя и допълва учредителния акт и да взема решенияЕ“ автоматично отпадат по силата на закона (ex lege) при прекратяване на участието му във фондацията, извършено чрез вписване на това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Нещо повече, самата Агенция по вписванията в свои указания, достъпни по партидата на фондацията, изрично постановява, че тези права са отпаднали, поради което не могат да бъдат прехвърлени към друго лице. Т.е. Кирил Петков не остава „скрит управляващ“, както се твърди в медийната спекулация.

– Като настоящ министър на образованието и науката не съм подписал нито един документ, свързан с разпределение на „милиарден ресурс от европейски средства за иновации“. Бюджетът от около 500 млн. лв. за научни изследвания по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е отдавна разпределен на конкурсен принцип. Изпълнението на проектите по тази програма върви по план, заложен от предишни министри в годините назад, и се следи от редица национални структури извън МОН – Комитет за наблюдение на програмата, ОСЕС и др.

– Напълно несъстоятелно е внушението, че консултативните съвети, предложени за създаване към Фонда на фондовете и към Агенцията за иновации, са нещо лошо, в което има „явен конфликт на интереси“ и чрез което тези структури ще бъдат „източени“. Тези съвети имат за цел единствено да консултират административните ръководства в области, в които те се нуждаят от допълнителна експертиза, каквито са научните изследвания и иновациите. Решенията, свързани с разпределение на средства, се взимат от независими ръководни структури (борд на директорите, надзорен съвет и др.)

Сделката за терена в Божурище на „Волаком“ е сключена през януари 2014 г., т.е. пет месеца, след като Кирил Петков е напуснал тази фирма. Това е станало със заповед на тогавашния министър Драгомир Стойнев и то за цена, неколкократно по-висока от тиражираната в жълтите медии.

Цитираните 13 690 лв. като месечно възнаграждение за един адвокат са всъщност месечен абонамент при цена от 40 евро/час за използването на целия експертен ресурс на една от най-добрите и утвърдени кантори в България, която е ангажирана да съдейства на новия борд на ББР в работата му до сформиране на доверен вътрешен екип.

В заключение искам да подчертая, че всеки от атакуваните служебни министри има своя богата и стойностна професионална биография и няма нужда да бъде част от никакъв кръг, бил той явен или скрит. Както е казано в Светото писание: „По делата им ще ги познаете“!

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК