Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Между 50 и 60% от пенсиите на първите 200 000 жени, които ще имат право на пенсия от втория стълб след септември 2021 г., ще бъдат срочни. Към 20% от жените ще получат еднократно плащане, тъй като имат под 900 лв. по партидите си. Други 20-30% ще взимат пожизнена пенсия, която ще е в размер от 45 лв. до 200 лв. на месец, пише Медиапул.

Това сочат прогнозите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, обявени от председателката ѝ Даниела Петкова при приемането на второ четене на отлагания над 3 години проект за промени в Кодекса за социално осигуряване. Законопроектът регулира фазата на изплащане на т. нар. втора пенсия от частен фонд. В сряда комисията по социална политика в Народното събрание окончателно одобри промените, които остава да се гласуват финално в пленарна зала. БСП обаче бойкотира заседанието, като представители на левицата не присъстваха в залата.

Приетите текстове разписват три вида плащания от частните фондове – еднократно (при натрупани средства по партидата под трикратния размер на минималната пенсия, тоест под 900 лв.), разсрочено, а също и пожизнено (ако средствата по партидата са достатъчни за изплащане на минимум 45 лв. на месец, което е 15% от минималната пенсия, за период от около 18 години). Срочната пенсия ще се изплаща на хората с натрупани средства, които са над 900 лв., но са недостатъчни за пожизнено плащане от поне 45 лв. на месец.

Представители на частните фондове очакват много от клиентите да пожелаят максимално бързо да получат парите си.

Законопроектът не регламентира минимална или максимална продължителност на плащането на срочната пенсия, но ограничава пенсионерите с максимално месечно плащане от 300 лв. Това значи, че при натрупани 6000 лв. по партидата бъдещият пенсионер ще трябва да изчака поне 20 месеца, за да получи цялата сума.

Депутатите гласуваха по-висока защита на правата на осигурените лица от първоначално заложената от вносителя на законопроекта – социалното министерство. В много от текстовете бяха гласувани поправки на базата на алтернативния проект на Комисията за финансов надзор. В свое становище пред парламента от средата на януари КФН алармира, че правата на гражданите не са достатъчно добре защитени, тъй като се оставя голяма свобода на частните фондове при определянето на пенсионните продукти.

Депутатите записаха, че пенсионното дружество ще е длъжно да предлага три вида пожизнена пенсия – пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане (за срок от 2 до 10 години) и пожизнена пенсия с период на разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Всеки от тях носи различни последствия по отношение на наследяването на средствата в случай на смърт на пенсионера.

Изрично се записва, че хората, които възнамеряват да сключат пенсионен договор с фонда, ще могат да поискат предварително копие от него, както и информация за пенсионните продукти.

Гражданите ще могат да сменят един частен фонд с друг и след пенсионирането си. По време на заседанието на комисията обаче възникна спор заради направено в последния момент предложение от Светлана Ангелова от ГЕРБ, свързано с местенето на партидите. Частните фондове се оплакаха, че не е редно смяната на фонда след пенсионирането да става само с частичен превод на заделения към партидата резерв от едното дружество в другото. Според Даниела Петкова така приемащият фонд се поставя в неблагоприятна ситуация и бива наказван заради лошо представяне на друг конкурент на пазара. КФН обаче одобри промяната, която бе приета и от депутатите.

Правилата на фондовете, съдържащи всички детайли и условия по плащането на пенсиите, трябва да се публикуват на интернет страниците на дружествата. Гласувано бе още втората пенсия да се актуализира ежегодно.

Според председателя на социалната комисия Хасан Адемов от ДПС най-важното в законопроекта е, че на всяко от осигурените лица се гарантира плащането на поне брутния размер на направените от тях осигурителни вноски през годините, което значи, че „никой няма да загуби нито една стотинка“ от внесените средства.

Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ поиска при плащането на пенсиите да се компенсира и инфлацията, за да гарантира запазването на стойността на парите. Пенсионните фондове обясниха, че това изисква съвсем различна инвестиционна политика и е невъзможно при сегашния модел. „Инвестиционна политика, насочена към гарантиране на реалната доходност (при която инфлацията е извадена от номиналната доходност, б. р.), би означавало агресивна и рискова инвестиционна стратегия – нещо, което противоречи на същността на пенсионния фонд“, посочи БАДДПО.

Спорове възникнаха и около въведеното задължение фондовете да изчисляват бъдещите пожизнени пенсии не въз основа на своите биометрични таблици, а на базата на таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт (НСИ). Според частните фондове статистиката не е най-добрият ориентир, защото се отнася за минал период и не отчита тенденцията към по-голяма продължителност на живота.

В законопроекта изрично бе записано, че „не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор“. Този текст ще окаже влияние при изчисляването на пожизнените пенсии. Мъжете, при които средната продължителност на живота е по-ниска, ще бъдат ощетени чрез по-ниски пенсии, докато размерът на пенсиите на жените леко ще се завиши. Тъй като обаче жените са ощетени по принцип заради значително по-малките натрупвания по партидите заради по-ниското заплащане на труда, се счита, че новата разпоредба ще балансира пенсионните плащания между двата пола.

Гласувано бе още, че до 31 декември 2023 г. трябва да се извърши оценка на предлаганите продукти от частните фондове, на начините за тяхното изчисляване, както и на предвидените гаранции и резерв