Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Държавната компания „Булгартрансгаз“ ЕАД ще подпише днес договора с ДЗЗД „Интернешънал Газ“ за изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България – Сърбия (IBS).

Подписването ще се състои в рамките на международната министерска кръгла маса в София, посветена на регионалното сътрудничество за енергийна сигурност, диверсификация и зелен преход.

„Интернешънал Газ“ спечели обществената поръчка за газовата връзка с цена от близо 140 млн. лева без ДДС. Финансирането е осигурено по механизма „Свързана Европа“.

Реализацията на интерконектора България – Сърбия е ключов проект, приоритет на българската енергийна политика, насочен към гарантиране на енергийната сигурност на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка, задълбочаване процеса на либерализация на енергийния пазар.

Проектът за междусистемна газова връзка на територията на България се реализира от „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание подписаната през май 2018 г. съвместна декларация между българската и сръбската страна относно изграждането на газовия интерконектор. Със съгласието на Европейската комисия държавното дружество „Булгартрансгаз“ е определено за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.

Проектът предвижда изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз““ при Нови Искър. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия. За пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) при Калотина, както и две газопроводни отклонения за Сливница и Драгоман. Капацитетът на газовата връзка ще бъде 1.8 млрд. куб. м на година с възможност и за реверсивен поток.

Изграждането на газовата връзка между България и Сърбия беше заложена още през първия програмен период 2007 – 2014 г., но по различни причини реализацията на обекта непрекъснато се отлагаше.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК