Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Конкурсът е спечелен от единствените трима участници – досегашните членове, които на практика са тези, които го организират

Министерството на младежта и спорта незабелязано е провело скандален конкурс за нови представители на държавата в Управителния съвет на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Победители са досегашните членове – Таня Андреева, Ангел Иванов и Галина Заркова, а Таня Андреева е и организатор за конкурса.

Тримата влязоха в ръководството на тотото през август миналата година, непосредствено след встъпването в длъжност на служебния министър Весела Лечева, и блеснаха с неадекватно поведение по ключови скандали. След като беше разкрит съмнителният договор за реклама с плакати в метрото за 2 млн. лв., новите шефове в Тотото учудващо не го прекратиха, а влязоха в схемата на Радостин Василев.

В момента същите хора на практика отново са се самоназначили, защото съгласно разпоредбите в спортното ведомство, организатор на подобни процедури конкретно за УС на БСТ, се явява главният секретар министерството г-жа Таня Андреева. Това е същата Таня Андреева, която е и една от победителките в конкурса. Участниците пък са били само трима – досегашните членове, които са си гарантирали преизбирането със нелоялни прийоми.

На страницата на ММС е поместена на следната обява:

От интернет страницата на министерство данните за конкурса става ясно, че са качени на датата 09.05.2023. Към този момент обаче конкурсът вече на практика е бил приключил. По-ранни съобщения на интернет страницата липсват, въпреки че конкурсът стартира със заповед № РД-09-191 на министъра от 07.04.2023.

Според нормативната база, конкурсите трябва да се провеждат задължително публично и прозрачно, за да мога всички заинтересовани да участват да имат равен старт и никой потенциален кандидат да не бъде дискриминиран.

Няма яснота имала ли е служебният спортен министър Весела Лечева информация за подхода на провеждане на конкурса и липсата на публична информация за него. Учудващо е и решението за спешното му провеждане точно в този момент, в който служебният кабинет е в края на своя мандат.

Ръководството на ММС и конкретно Весела Лечева дължат отговори на няколко основни въпроса:

– Защо се организира конкурс точно преди встъпване на власт на евентуалното ново правителство?

– Знаела ли е г-жа Лечева за подхода при провеждане на конкурса с липсата на задължителната публична информация?

– Ще назначи ли г-жа Лечева предизвестените победители или ще рестартира процедурата?

– Ще бъде ли наказана г-жа Таня Андреева за скандално организирания конкурс в условия на конфликт на интереси?

Ще бъде интересно да се проследи и дали някой от депутатите ще попита Лечева относно дейността на назначените в нейния мандат шефове в Тотото и особено какво се случва с тежко съмнителния договор за „Популяризиране на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (ДП БСТ) на територията на Столичното метро, с три обособени позиции” с прогнозна стойност 1 947 686 лв.