Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Парламентът регламентира използването на видеоконференция при провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства, при които административният орган или съдебният състав и свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците се намират физически на различни места на територията на страната. Това стана с промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, приети днес на второ четене.

Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда. При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, място за лишаване от свобода или ареста, записаха депутатите в ГПК.

Записът на видеоконференцията се пази до изтичане на срока за съхранение на делото. Предвидена е възможност събирането на доказателства да се осъществява чрез видеоконференция по искане на страна, а при изслушване на вещо лице – и служебно от съда. Разпит на свидетел и обяснения на страна, както и изслушване на вещо лице чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън територията на районния съд по делото.

С измененията бяха одобрени и съответни промени в Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/.

Основните изменения в НПК се отнасят до използване на видеоконференция при осъществяване на съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, при извършване на разпит на защитен свидетел, преводач или тълковник, при извършване на очна ставка, разпознаване на лица и предмети, както и при разглеждане на предложението или молбата на осъдения за предсрочно освобождаване.

Предвижда се за всички процесуални действия по ГПК, АПК и НПК, извършени чрез видеоконференция, да се изготвя протокол. По предложение на правната комисия беше отхвърлена предложената регламентация в ГПК на процедура по доброволно изпълнение за парични вземания. Христиан Митев /“Обединени патриоти“/ обясни, че целта на предложението е била да се постигне доброволно изпълнение. Явор Божанков /“БСП за България“/ коментира, че със съвсем същата покана започва и принудителното изпълнение, и това ще обърка гражданите.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК