Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Банките вдигнаха таксите си за граждани с до 44% за година, показват данни на БНБ, цитирани от „Труд“.

Таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката с дебитна карта към нея към края на миналата година е средно 3,10 лв., при 2,15 лв. година по-рано. Това представлява увеличение с над 44%, или с 0,95 ст. Таксата за откриване на разплащателна сметка без дебитна карта към нея е средно 4,17 лв., при 3,18 лв. година по-рано.

Всяка година централната банка публикува данни за средния размер на събираните от банките такси от граждани. Това се прави, тъй като таксите по сметките за основни операции не могат да бъдат по-високи от средния размер на таксите, публикувани от БНБ.

От септември миналата година са в сила текстове от Закона за платежните услуги и платежните системи, според които сметките за основни операции са без месечна такса за обслужване, ако в тях влизат само пари от заплати, пенсии, стипендии на студенти и помощи и обезщетения по социалното осигуряване.

За теглене на пари от такава сметка от банкомат на същата банка също не трябва да събират такси.

Въпреки това, такива сметки имат малко граждани, основно заради сложните правила на банките за откриването им.

Печалбата на банките в страната през 2023 г. е в размер на 3,4 млрд. лв., което е с 1,3 млрд. лв., или с 64,4% повече спрямо печалбата за предходната година, показват данни на БНБ. Сред причините за тази голяма печалба са събираните от банките такси.

Месечната такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта към нея е средно 2,77 лв., при 2,37 лв. година по-рано.

Ако към разплащателната сметка няма дебитна карта, средният размер на месечната такса за обслужване е увеличена от 3,73 лв. на 4 лв., показват данните на БНБ.

Банките са вдигнали и таксите за внасяне и теглене на пари в брой, както и за банкови преводи. За част от услугите банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи. Средният размер на таксите за теглене на пари от банкомат на същата банка е 0,39 лв., при 0,29 лв. година по-рано. Но за теглене на пари от банкомат някои банки събират такса, което е процент от изтеглената сума.

Средният размер на тези такси е 0,14% от сумата, но не по-малко от 0,30 лв., при положение, че година по-рано е бил 0,13% от сумата, но не по-малко от 0,30 лв. При теглене на пари от офис банките взимат средно или 4,10 лв., или 0,66%, но не по-малко от 6,86 лв. Преди година таксите са били съответно 3,55 лв. или 0,58% от сумата, но не по-малко от 6,50 лв.