Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Стана ясно, че повишението на пенсиите от 1 юли може да е с 10%, а не с 11%, както бе заложено в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2024 година. Причината е в отчетената официално по-ниска инфлация от прогнозните разчети. Въпросното предложение е в проект на решение на Надзорния съвет на НОИ. Заседанието на Съвета е насрочено за датата 14 май.

Осъвременяването на пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се прави по т. нар. Швейцарско правило с процент, равен на сбора от 50 на 100 от ръста на инфлацията и 50 на 100 от ръста на средния осигурителен доход, съобщава бТВ.

В Бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година беше пресметнато, че по данни от макроикономическата есенна прогноза на финансовото министерство по тази формула ръстът от 1 юли 2024 година на пенсиите трябва да бъде с 11%.

За целта в Бюджета бяха предвидени над 1,1 млрд. лева, предаде БНР. Изчисленията са правени при допускане за нарастване на средния осигурителен доход за миналата година от 12,9% и средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени от 9,1%.

От Националния осигурителен институт обаче посочват, че вече са ясни отчетените параметри, които са по-ниски от прогнозните и за двата показателя и са съответно 11,3% и 8,6%. Така по формулата на Швейцарското правило пенсиите трябва да се повишат с 10%, което ще струва със 100 млн. лева по-малко от предварително заложените.