Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най-малко на 1 лев.

От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-висок в сравнение с досегашната ѝ стойност от 0,25 лв.

Това реши Министерски съвет с приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0,15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.

По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

Ставката не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната е била 180 лв.

Повишаването ѝ ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд, аргументират се от кабинета.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК