Не бъдете безразлични! Споделете новината:

В периода 17-20 октомври 19 г. в Правец се състоя ІX Национален конгрес по интервенционална кардиология. Събитието събра над 230 регистрирани участника, и множество чуждестранни лектори и фармацевтични компании в обстановка, която достигна стандартите и визията на най-големите световни форуми.

Удовлетворен съм, защото обратната връзка, която получих от участниците, от фирмите и от гостите, е много положителна. Постарахме се и работихме върху това да дойдат не само лектори, но и гости от чужбина,” сподели д-р Валери Гелев, вече бивш председател на БДИК и основен организатор на Конгреса.

На Общо събрание, след два мандата от общо 4 години, на неговото място бе избран доц. д-р Добрин Василев, който застава начело на съсловната организация.

Обучителните модули, с които стартира събитието бяха на теми: Инвазивна оценка на сигнификантна лезия в катетеризационна лаборатория; Ендомиокардна биопсия; Съвременни аспекти в хемодинамиката; Ендоваскуларно лечение при супрааортна съдова патология; и Хронични тотални оклузии (СТО) за начинаещи.

Научните сесии обхванаха темите: Комплексни коронарни интервенции; функционални и образни методи за подобряване резултатите при коронарни интервенции; Ендоваскуларно лечение на торакоабдоминални аортни аневризми и дисекации; и Ендоваскуларно лечение на клапни пороци.

За детската кардиология беше отделен
специален модул, а в програмата имаше отделна сесия, посветена на усложненията, които могат да възникнат в катетеризационната лаборатория и сестринска сесия.

Практическата част бе застъпена чрез две сесии клинични случаи, представени в 8-минутни презентации, но с динамична дискусионна част; две сесии собствен опит на екипи от различни болници; видео-сесия с участието на представители на РГ по интервенционална кардиология от Полша начело с проф. Робърт Гил; и случаи на живо, излъчени от три болници в София.

Изключително посетени и любопитни за участниците бяха сесиите, които се проведоха съвместно с Българското дружество по кардиохирургия, БДК (Българско дружество по кардиология) и БДКЕ (Българско дружество по кардиостимулация и електрофизиология). Такива бяха и устните презентации на постерните сесии.

By Дамян Иванов

Главен редактор – Дамян Иванов

Роден през 1998г. От град Варна. Започнал работа като редактор в местна медия от 2016 до 2019г. От 2019-та година работи като главен редактор в Novinarnik.BG

Контакти – Имейл: [email protected] Телефон: +359883494509 За нас / ABOUT US