Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Трето поредно тримесечие спестяванията на 3,9 млн. българи за втора пенсия се топят. Като положението дори се влошава в сравнение с второто тримесечие на тази година, показват данните на Комисията за финансов надзор за доходността на пенсионните фондове.

Всеки роден след 31 декември 1959 г. е задължен да се осигурява в универсалните пенсионни фондове. Като там в момента са спестяванията на 3,9 млн. души.

Един единствен фонд от деветте универсални отчита доходност над нулата за третото тримесечие на тази година на база 2-годишен период, показват данните на КФН. Това е фондът на ЦКБ-Сила, при който доходността е едва 0,46%. През второто тримесечие положителна доходност имаха 3 от деветте универсални пенсионни фонда, а останалите шест губеха парите на вложителите си. В момента загуби на стойността на индивидуалните партиди отчитат вече осем фонда.

Най-лошите резултати пък се отчитат при универсалния пенсионен фонд на „ДСК-Родина“, където доходността за периода 30 септември 2020 към 30 септември 2022 г. е минус 5,42%. При най-големия фонд на пазара на „Доверие“ доходността е минус 4,79 на сто, следват „Съгласие“ с минус 3,83%, „Топлина“ с минус 3,08%, ОББ с минус 3,02%, „Алианц-България“ с минус 2,83 на сто и „Бъдеще“ с отрицателна доходност от 0,82%. Най-малкият фонд ПОИ отчита минус 0,5 на сто доходност.

Реално спадът на доходността стига до почти два пъти само в рамките на третото тримесечие на тази година. При отчетените през лятото данни най-ниската отрицателна доходност беше минус 2,29% докато в момента вече е минус 5,42%.

Причината за продължаващия трето тримесечия спад на пазара на пенсионните фондове е войната в Украйна, която доведе до рекордни спадове на финансовите пазари. Това доведе до най-тежката криза на българските пенсионни фондове от 2009 г. насам.