Не бъдете безразлични! Споделете новината:

По време на социалистическия период в България през 1981 г. е извършена рядка грешка при сеченето на монети от 1 и 2 стотинки. Вместо обичайния надпис „Народна република България“ на реверса, фрапантно малко бройки са изсечени с надписа „Хиляда и триста години България“.

Според нумизмати, решението за променения надпис е взето от самата Людмила Живкова, за да се отбележи 13-вековната история на българската държавност. Въпреки указанията обаче, в Монетния двор пренебрегват да сменят матриците за 1 и 2 стотинковите монети. Резултатът е едва 20 изсечени монети от 2 ст. и 137 от 1 ст. с новия надпис.

Днес тези монети са истински рарители и изключително скъпи. Търсенето им сред колекционери е огромно поради тяхната малобройност. Според експерти, дефектната монета от 2 ст. достига цена от 6 000 до 15 000 лв., докато тази от 1 ст. се продава за около 10 000 лв.

Ако случайно в домашен чекмедже или шкаф откриете такава монета с „уникалния“ надпис от 1981 г., вие притежавате истинска ценност. За сбъркана монета може да получите сума, достатъчна за покупката на автомобил.