fbpx

Министър Кацаров с 2 нови заповеди за COVID-19

Не бъдете безразлични! Споделете новината:

От 16 юни без маски в офиси и търговски обекти с до 7 души, ако са с антитела

Две нови заповеди във връзка с COVID-19 издаде служебният здравен министър Стойчо Кацаров Едната е свързана с работата в колектив до 7 души, а другата касае провеждането на изборите на 11 юли.

Днес, 15 юни, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издаде заповед, съгласно която за работните колективи до 7 души може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска.

Това ще става по преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица – собственици или управители на обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, предоставящи услуги на гражданите. Условието е всички лица да са ваксинирани срещу COVID-19 и/или да са преболедували коронавирусната инфекция.

По смисъла на заповедта за „ваксинирано срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

За „преболедувало COVID-19“ се приема лице с лабораторно доказан COVID-19 с PCR изследване или с бърз антигенен тест, за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, за което лицето е било в домашна или болнична изолация, удостоверено с предписание на съответната регионална здравна инспекция, или с Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19.

Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г. влиза в сила от утре, 16 юни.

Правилното носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м, периодична дезинфекция на ръцете и на контактните повърхности и ваксинацията срещу COVID-19 са мерките, които министерството на здравеопазването препоръчва при провеждането на изборите през юли.

Указанията на здравните власти за вота на 11 юли са същите като за парламентарните избори на 4 април.

„Пандемията от COVID-19 изправи страните пред здравна криза, която засяга всички аспекти на социалния и икономическия живот. Държавите, в които са насрочени избори по време на обявената от Световна здравна организация пандемия, са поставени пред предизвикателството да въведат мерки, за да се намали риска от разпространение на заболяването по време на изборните процеси.

Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 11 юли 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната, както и въз основа на опита от провеждането на изборите за народни представители в страната на 4 март 2021 г. и опита на редица държави членки на Европейския съюз“, казват от министерството.

На всички, които ще бъдат ангажирани с организацията и провеждането на изборите, ще бъде предоставена възможност да се ваксинират срещу COVID-19.

В изборния ден на видно място трябва да бъдат поставени информационни табели за задължението да се носят защитна маска за лице, да се спазват физическа дистанция и да се извършва хигиена на ръцете. Трябва да се обособят, доколкото е възможно, входни и изходни коридори в сградата, в която са разположени избирателните секции, както и тяхното подходящо маркиране. Да има контрол на входа на сградата, в която се намират избирателните секции, за пропускане и насочване на ограничен брой избиратели към избирателните секции и съответно до изхода на сградата, за да се избягват струпвания. Информацията за избирателните секции да бъде изложена на видно място пред сградата, в която се помещават. Също така трябва да има осигурен дезинфектант за ръце на входа на сградата на избирателната секция и/или на входа на избирателната секция, да се провежда периодична дезинфекция на контактни повърхности и на редовно проветряване на помещенията като например прозорецът/прозорците се държи/държат отворени.

При обособяване на тъмна стаичка, се препоръчва тя да бъде поставена така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на завесата на входа на тъмната стаичка.

Задължително да се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството за машинно гласуване.

Машините за гласуване да се почистват периодично съгласно указанията на производителя.

1. Измерване на телесна температура на членовете на секционните избирателни комисии с безконтактен термометър като лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) не се допускат до избирателната секция. Наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др. с прояви на остри респираторни болести или с повишена телесна температура в изборния ден не трябва да присъстват в избирателните секции.

2. Осигуряване на лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици) за членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.

3. Носене на защитна маска за лице от всички горепосочени лица по време на пребиваването им в сградата на избирателната секция и в избирателната секция и при осъществяването и на други дейности, свързани с изборния процес.

4. Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между горепосочените лица и останалите участници в изборния процес.

5. Редовно измиване с вода и сапун или обтриване на ръцете с дезинфектант за ръце. Препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционните избирателни комисии при контакт с предмети (лични документи, химикалки, печати и др.). Периодично ръкавиците се дезинфекцират, както се извършва дезинфекцията на ръцете. Периодично ръкавиците се сменят, като преди тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират или измиват с топла вода и сапун. Избягване на докосването на лицето с недезинфекцирани/неизмити ръце или с ръкавици.

6. Ограничаване до минимум на директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). При невъзможност, провеждане на дезинфекция на ръцете или измиване с топла вода и сапун след осъществен контакт.

7. Задължителна смяна на защитната маска за нос и уста при нарушена цялост или когато се навлажни.

8. Защитната маска за нос и уста се сваля само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от други лица.

9. Ако по време на престой в избирателната секция някое от горепосочените лица прояви симптоми на остро респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.) се уведомява председателя на секционната избирателна комисия. Лицето се изолира в определено за целта помещение, като избягва контакт с други лица до пристигане на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ или се изпраща към дома, при възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва използването на градския транспорт. Извършва се дезинфекция на контактните повърхности и предметите, до които е имало контакт лицето.

10. Препоръчително е обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно. В случай, че се провежда присъствено, следва да се предвиди организирането на малки групи за обучение с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., съответно 3 кв.м. на човек от съответното помещение за обучение; задължително носене на защитна маска за лице; хигиена на ръцете; редовно проветряване на помещенията и дезинфекция на повърхностите. При провеждане на обученията не трябва да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или с други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, главоболие и др.).

III. Мерки и действия по отношение на членовете на районните избирателни комисии:

1. Измерване на телесна температура на членовете на районните избирателни комисии с безконтактен термометър като лицата с повишена телесна температура (над 37,0°C) или с прояви на остри респираторни болести (кашлица, хрема, затруднено дишане и др.) не се допускат до избирателната секция.

2. Осигуряване на лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици) за членовете на районните избирателни комисии.

3. Носене на защитна маска за лице за времето, през което осъществяват дейности по изборния процес.

4. Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между членовете на районните избирателни комисии и от останалите лица, участващи в изборния процес.

5. Редовно измиване с вода и сапун или обтриване на ръцете си с дезинфектант за ръце. Препоръчва се използване на ръкавици от членовете на районните избирателни комисии при контакт с предмети (лични документи, химикалки и др.). Периодично ръкавиците се дезинфекцират, както се извършва дезинфекцията на ръцете. Периодично ръкавиците се сменят, като преди тяхното сваляне те се дезинфекцират, а след тяхното сваляне – ръцете се дезинфекцират или се измиват с топла вода и сапун. Избягва се докосването на лицето с недезинфекцирани/неизмити ръце или с недезинфекцирани ръкавици.

6. Ограничаване до минимум на директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). При невъзможност, провеждане на дезинфекция на ръцете или измиване с топла вода и сапун след осъществен контакт.

7. Задължителна смяна на защитната маска за нос и уста при нарушена цялост или когато се навлажни.

8. Защитната маска за нос и уста се свалят само при консумация на напитки или храна, което се препоръчва да се осъществява при възможност на открито или при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от други лица.

9. Ако по време на дейността в районната избирателна комисия някой от членовете ѝ прояви симптоми на остро респираторно заболяване или други симптоми на инфекциозно заболяване (повръщане, диария, миалгия и др.) се уведомява председателя на районната избирателна комисия. Лицето се изолира в отделно помещение, като се избягва контакт с други лица до пристигането на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ или се изпраща към дома, при възможност със собствен транспорт. Не се препоръчва използването на градския транспорт. Извършва се дезинфекция на контактните повърхности и предметите, до които е имало контакт лицето.

IV. Мерки и действия по отношение на избирателите в избирателната секция:

Избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице следва да му бъде предоставена на входа на сградата, в която се помещава избирателната секция.

2. Създаване на организация по недопускане струпване на избирателите пред и в избирателната секция. Да се спазва физическа дистанция от поне 1,5 м. както между избирателите, така и с останалите участници в изборния процес.

3. Дезинфекциране на ръцете при влизане в сградата, в която е поместена избирателната секция и/или на входа на избирателната секция. За времето на пребиваване в сградата избирателите трябва да избягват да докосват повърхности, доколкото е възможно.

4. След гласуване, напускане от избирателите на сградата на избирателната секция следва да се осъществява възможно най-бързо.

5. Достъпът на избирателите до избирателната секция се организира, така че да не се допуска струпване вътре и пред съответната секция и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

6. При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата/банката, където е разположена избирателната комисия.

7. За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната маска за кратко време като спазва разстояние поне 1,5 м. от членовете на секционната избирателна комисия. След идентифициране, избирателят поставя маската си правилно, като покрие носа и устата си.

8. Избягване на физически контакт с членовете на секционната избирателна комисия, докато избирателят се подписва в избирателния списък и когато взема и предава чип карта за машинно гласуване или бюлетина. Доколкото е възможно, химикалките, които ще се използват от избирателите за полагане на подпис, се препоръчва да бъдат подредени така, че избирателят да може да я вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на секционната избирателна комисия, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се дезинфекцира.

9. Избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.

V. Мерки и действия при гласуване с подвижна избирателна кутия:

При вот, упражнен от лица на домашна изолация и/или лечение или под карантина, членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3. Шлемовете се дезинфекцират след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес. Ръкавици се заменят или дезинфекцират с дезинфектант за ръце след приключване на гласуването в дадено домакинство/адрес.

2. Членовете на подвижните избирателни комисии и служителите по сигурността, придружаващи подвижната избирателна кутия, изпълняват всички формалности, по възможност, на входа на жилището на избирателя, като осигуряват разстояние от поне 1,5 м. помежду си и избирателя.

3. Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Избирателят трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва лична/своя химикалка, когато е възможно. Ако е приложимо, подвижната избирателна кутия, използвана от избирателя, се дезинфекцира от член на подвижната избирателна комисия, след гласуване, чрез напръскване с дезинфектант за повърхности или чрез избърсване с кърпа, напоена с дезинфектант за повърхности.

VI. Мерки и действия в избирателна секция в лечебно заведения за болнична помощ:

Организацията и провеждането на вот, упражняван от лица, настанени в лечебно заведения за болнична помощ следва да е съобразена с Наредба № 3 от 08.05.2013 г. на Министерство на здравеопазването за утвърждаване на Медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и актуалните заповеди на министъра на здравеопазването, издадени във връзка с обявената епидемична обстановка.

VII. Мерки и действия при преброяване и предаване на бюлетините:

Членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в процеса на преброяване и предаване на бюлетините трябва да носят защитна маска за лице, покриваща устата и носа, ръкавици и да поддържат разстояние от поне 1,5 м. помежду си. Предаването на бюлетините следва да се извършва от секционните избирателни комисии при възможност по график, с цел недопускане струпване на лица пред и в съответните помещения, определени за целта.

2. След приключване на процеса, членовете на избирателните комисии и всички лица, участващи в него свалят ръкавиците си и дезинфекцират ръцете си.

3. В помещенията се извършва редовно проветряване чрез естествена вентилация като например прозорецът/прозорците се държат отворени. Ако е невъзможно те да са постоянно отворени, проветряването се извършва за поне 5 до 10 минути на всеки час. Ако сградата/помещението, в която се извършва преброяване и предаване на бюлетините, не позволява отваряне на прозорците, то общообменните климатично – вентилационни инсталации трябва да бъдат настроени така, че да осигуряват приток на външен въздух в помещенията, на сравнително чести периоди, и да изтеглят замърсения въздух от помещенията. Допълнително използваните системи следва да работят така, че да не позволяват смесването на въздушни потоци от едно помещение в друго.

VIII. Обработване на избирателната секция преди и след приключване на изборния ден:

Мястото трябва да бъде проветрено най-малко един час преди да бъде почистено и извършена дезинфекция.

IX. Мерки и действия при провеждане на предизборната кампания, които предполагат физическо присъствие на участниците:

Предвид риска, за предаване на вируса чрез капки дихателни секрети и замърсени ръце, е необходимо освен въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра

на здравеопазването да се спазват и следните мерки при организиране на предизборни събития:

1. провеждане на предизборните събития на открито;

2. по възможност, провеждане на предизборната кампания чрез различни медии

(телевизия, печатни и електронни издания и др.);

3. спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между всички участници;

4. носене на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от останалите участници;

5. поставяне на видими места на информационни табла и др. относно правилата за достъп, където се провеждат събитията;

6. регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието (чрез увеличаване броя на транспорните средства и намаляване на пътниците в тях; поетапно пристигане; определяне на входове и изходи за събитието);

7. по възможност – намаляване продължителността на събитието;

8. по възможност – разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване;

9. трибуната трябва да има достатъчно място, за да позволи поддържането на физическа дистанция от поне 1,5 м. между присъстващите на нея;

10. организацията и провеждането на предизборни събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития на закрито с масов характер.

X. Мерки и действия при провеждане на предизборна кампания от врата до врата:

Препоръчваме, по-възможност, да се избягва провеждането на такъв тип предизборна кампания, предвид реалния риск от разпространение на инфекцията и възникване на нови случаи.

В случай на провеждане на предизборна кампания от врата до врата е необходимо:

1. Лицата, участващи в предизборната кампания от врата до врата или в разпространението на агитационни материали за изборите да носят защитна маска за лице, която покрива носа и устата и да спазват физическа дистанция от поне 1,5 м. от останалите лица.

2. Лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса , хрема и др.) не трябва да участват в предизборната кампания от врата до врата или в разпространението на агитационни материали за изборите. В тези случаи лицата трябва да се свържат с лекар за консултация.

3. Лицата, участващи в предизборната кампания от врата до врата или в разпространението на агитационни материали, трябва да дезинфекцират ръцете си преди началото на акцията и периодично след това.

4. Препоръчително е лицата, участващи в предизборната кампания от врата до врата или в разпространението на агитационни материали, да не влизат в домовете/жилищата. Като алтернатива те могат да предоставят материалите чрез поставянето им на дръжката на вратата и/или в пощенската кутия и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *