Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Май традиционно е един от месеците с най-много почивни дни и официални празници

Май традиционно е един от месеците с най-много почивни дни и официални празници през годината. Ко­га­то ра­бо­та­та на офи­ци­а­лен праз­ник е из­вън гра­фи­ка на ра­бот­но­то вре­ме, тя пред­с­тав­ля­ва из­вън­ре­ден труд и се заплаща от­дел­но не по-мал­ко от двоен надник.

Още първият ден от него (1 май) е почивен в чест на Международния ден на труда, който е официален празник у нас от 1945 г. Това е и първият ден тази година, на който ако работите ще трябва да получите двоен надник от работодателя си по кодекса на труда.

Следващата работна седмица също е с ден по-къса – Гергьовден (6 май) се пада в събота, заради което за почивен е обявен 8 май, понеделник, така че това е денят, в който трябва да получите двойно възнаграждение.

При подневно отчитане на работното време или при ненормиран работен ден работата в празнични и почивни, респективно неприсъствени дни, винаги е извънреден труд. Той се възлага със заповед на работодателя, за която работникът следва да е уведомен поне 24 часа по-рано.

Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.