Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Как да разпознаем млечния от имитиращия продукт в магазина. При предлагане на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в обектите за дистрибуция (търговия) на храни трябва да се спазват следните изисквания:

– Продуктите да са предварително поставени от производителя в опаковки, които не могат да бъдат отстранявани в търговския обект;

– Продуктите да са поставени на отделни щандове или на обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти

– Щандовете им да са ясно обозначени с надпис „Имитиращи продукти“.

Друг метод да се уверим, че купуваме качествен продукт, е внимателно да разгледаме текстурата му. Имитиращите продукти са с изключително гладка повърхност, докато едно истинско сирене, например, трябва да е зърнесто. Накиснем ли го във вода, то няма да се разпадне, за разлика от имитиращия продукт.

12 хиляди тона имитиращи продукти са произведени у нас през 2023 г.

Според данни, представени от Галя Викьова, зам.-директор на БАБХ, в предаването “Тази сутрин“ по bTV 12 хил. тона имитиращи продукти са произведени у нас през 2023 г. Как обаче да разпознаем кои са те на щанда в магазина?

В българското законодателство съществува наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, която регламентира съдържанието и начина на етикетиране. Това помага на потребителите да се ориентира за съдържанието на щанда в магазина.

„Потребителят трудно с категоричност би различило имитиращия продукт от сиренето на външен вид. Имитиращите продукти са с по-малък срок на годност от млечния. Най-добре е да закупуваме опакован имитиращ продукт, ако искаме такъв.“, каза Викьова

Производителите на имитиращи продукти нямат право да използват думата „млечен“ в описанието на продукта, както и такова описание, което показва, че храната има свойства или характеристики на мляко и млечен продукт.

При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета задължително се поставя „Имитиращ продукт“ и ясно обозначение на съставката, използвана като заместител на млечните съставки.

Производителят е задължен да изписва и количеството на съставката заместител.