Не бъдете безразлични! Споделете новината:

След изтичане на крайния срок, общината ще си търси направените разходи от собствениците, предвиждат се и глоби

Крайният срок за издаването на техническите паспорти на сградите е 31 декември 2022 година, потвърди по БНР Валентин Йовев, заместник-министър на регионалното развитие.

Сградите, строени след 2007-2008 година имат такива паспорти, защото това е изискване за въвеждане в експлоатация. Санираните сгради също трябва да имат такива паспорти, тъй като са изготвени в съответствие с проектно-сметната документация, поясни Йовев.

Засега няма централизиран регистър, но такъв се предвижда с последните изменения на Закона за устройството на територията. Копие от техническите паспорти ще се предава в Агенцията по кадастъра. За февруари за София там са били представени 54-55 паспорта.

Относно санкциите заместник-министърът подчерта, че след изтичането на крайния срок наредбата предвижда кметовете да възлагат дейността по паспортите, като след това ще си събират похарчените за това средства плюс глоби.

МРРБ ще изготви писма с указания до кметовете.

Нормалният срок, в който може да се работи спокойно за съставянето на качествен технически паспорт, е между 15 и 30 дни, поясни инж. Огнян Атанасов, заместник-председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

За съществуващи сгради, започнати след 1 септември 1999 г., въведени в експлоатация, може да се състави технически паспорт без извършване на обследване на строежа, каза инж. Атанасов.

Сумите са различни в хипотезите, когато се прави технически паспорт и има архитектурно заснимане на сградата, когато няма такова заснемане и когато няма енергийно обследване, за да се издаде сертификат за енергийни характеристики.

Ако собственикът на сградата може да осигури копие от архитектурния и конструктивен проект от общината, това ще намали цената на техническия паспорт. За еднофамилни и двуфамилни сгради до 250 кв. м. няма да се наложи енергийно обследване и издаване на енергиен сертификат.

Пазарната цена на енергийното обследване се движи между 1 и 2.50 лева на квадратен метър, като при големите сгради цената пада. Цената на архитектурното заснемане също варира в зависимост от квадратурата от 1 до 2 лева на квадратен метър. Съставянето на самия технически паспорт, който е комплексен и включва архитект, конструктор, ВиК и специалист по електроинсталациите, експерт по пожарна безопасност, ще струва около 3 лева на квадрат.

Така при запазен, наличен архитектурен проект на сградата, изготвянето на техническият паспорт ще излезе около 5 лева на квадратен метър. Ако няма такъв архитектурен проект, цената ще скочи с лев или два, допълни Огнян Атанасов.

„В голяма част от общините в архивите се пазят чертежи и те могат да бъдат поръчани, да бъдат преснимани – цените са символични.“

При около 14 хиляди инженери и 6 хиляди архитекти не може да се говори за монопол и картел при предстоящото изготвянето на техническите паспорти на сградите, изтъкна Атанасов. Ако обаче възложителите изчакат например до юни 2022 година, няма да се справим, подчерта той.

При масовите къщи до 250 кв. м. Огнян Атанасов очаква техническият паспорт да струва около 1500 лева с архитектурно заснемане и около 1000-1200 лева без такова заснемане.

Процесът вече тръгна, вече имаме доста запитвания за съставяне на технически паспорти, заяви инж. Атанас Ангелов, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.

Ако сградата е отделена на фуга може технически паспорт да се издава и на отделен вход, защото имаме отделни конструкции със самостоятелни инсталации, обясни той.

Коментираните цени се формират на база разгърната застроена площ, посочи инж. Ангелов.

При регистрирани отклонения на техническите характеристики с нормативните изисквания в техническия паспорт ще бъдат отправяни препоръки, каза още Атанас Ангелов.

„Най-големите проблеми могат да възникнат там, където са правени преустройства.“

Техническите паспорти трябва да дадат картина на състоянието на сградния фонд, обобщи той.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК