Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Идва ново еврозаконодателство за доходите и заплащането. По темата говори вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в предаването „Брюксел 1“.

„Две важни директиви предстоят да бъдат въведени в българското законодателство, те са приети от Европейския парламент. Изключително високата степен на важност е това, че и двете касаят заплащането на труда. Първата касае определянето на адекватните работи заплати, а втората – определянето на заплатите спрямо длъжността, тя е въведена с цел изравняване на заплащането между мъжете и жените, но по своята същност става въпрос за нещо по-дълбоко, а именно определяне на заплатите за всяка една длъжност“, каза Капитонов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му директивата за прозрачност в заплащането и равенството на заплащане при един и същи труд след да бъде въведен механизъм за определяне на работната заплата за всяка една длъжност на обективни критерии в българското законодателство.

„Колективно ще се договаря от работниците или от Синдиката с работодателя и за всяка една длъжност следва да се знаят работните заплати и когато има някаква разлика в заплащането между мъжете и жените на една и съща позиция, работодателят и държавата следва ежегодно да обявяват данните в края на месец декември какви са разликите в заплащането между половете. Когато някой много се откроява в работата си, следва да се договорят двете страни“, допълни вицепрезидентът на КНСБ.

На въпроса на Милена Милотинова какви правила трябва да направи държавата, за да може работещите, които се определено се открояват със своите постижения и иновативност и допринасят повече от останалите за развитието на компанията, да получат заслуженото финансово изражение, гостът отговори, че всичко трябва да бъде сведено до обективни критерии, които да могат да се прилагат справедливо и честно спрямо всички останали.

„Държавата трябва да докладва не повече от 5% между всички работници. Тези 5% не се изразяват в един човек, който да се сравнява с всички останали, а става въпрос за медицинския работник мъж и медицинския работник жена, една и съща позиция и едни и същи ангажименти. В момента неравенството в заплащането в национален план е около 13% разлика в заплащането между мъжете и жените. В Европейския съюз е около 12%”, коментира още Капитонов.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК