За нас / About us

Сайтът Novinarnik.BG е собственост на фирма Мултимец ЕООД , ЕИК 200980250, адрес гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Дубровник“, 54, бл. 1, ет. 2
Може да се свържете с нас на имейл [email protected]
Уеб сайта е създаден през 2019-та година и се старае да публикува най-актуалните, любопитни, интересни и забавни новини от България и света. Приходите на Novinarnik.BG идват от рекламните мрежи на Google Adsense и vidverto.

Главен редактор – Дамян Иванов
Започнал работа като редактор в местна медия от 2016 до 2019г.
От 2019-та година работи като главен редактор в Novinarnik.BG
Контакти –
[email protected]
IG – @damqn
+359883494509

Стажант редактор – Алекс Барутчиев
През 2024-та година Алекс започва първата си работа като стажант редактор в Novinarnik.BG и работи под строгото наблюдение и помощ на главния редактор.
Контакти –
[email protected]