От началото на следващия месец минималната пенсия за стаж и възраст нараства от 523,04 лв. на 580,57 лв., както е записано в закона за бюджета за настоящата година. Това означава, че малко над 400 хил. души, които получават минимална пенсия за стаж и възраст, ще взимат по 57,53 лв. допълнително на месец.

В страната има и над 109 хил. души, които получават минималната пенсия за пенсиониране в условията на непълен осигурителен стаж. Кодексът за социално осигуряване дава възможност на хората, които са навършили 67 години, но нямат необходимия стаж за пенсиониране при пълен стаж и възраст, също да получават пенсия.

Размерът на пенсиите на тези хора по принцип е по-малък, защото те имат по-малък стаж, през който са внасяли осигуровки. Минималната пенсия при пенсиониране в условията на непълен стаж е 85 на сто от минималната пенсия за пълен стаж и възраст. В момента най-малката пенсия при непълен стаж е 444,58 лв., а от 1 юли ще стане 493,48 лв., което прави 48,90 лв. допълнително.

От началото на следващия месец ще бъдат увеличени с 11 на сто и наследствените пенсии, право на които имат непълнолетните деца, преживелият съпруг и родителите на починалия. В момента близо 74 хил. души получават минималната наследствена пенсия, която е в размер на 392,28 лв. От 1 юли те ще взимат по 435,43 лв.