Не бъдете безразлични! Споделете новината:

В последните дни, в разгара на военния конфликт между Русия и Украйна, руският президент Владимир Путин обяви частична мобилизация на запасняците в страната, пише pariteni.bg.

Този ход на руския президент предизвика много реакция от всякакъв характер, включително и паника сред населението не само на Русия, но и в други страни, относно възможността за разширяване на конфликта и евентуалната нужда за мобилизация на населението и в други страни, включително и в България.

С надежда, че това няма да се случи, все пак много от българите задават въпроси какво се случва, ако получат повиквателна за активна военна служба. По въпросите за трудовите права в подобни ситуации, разяснение предоставя д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Спрямо закона, обявяване на мобилизация може да стане единствено след решение на Народното събрание и указ на президента.

При повикване на активна служба в доброволния резерв, работникът или служителят се смята в служебен неплатен отпуск за времето на мероприятието/службата, включително деня на отиването и връщането.

Ако активната служба в доброволния резерв продължава повече от 15 календарни дни, работникът или служителят има право на два календарни дни неплатен отпуск преди заминаването и два дни след завръщането. За времето на този отпуск на работника или служителя се заплаща възнаграждение за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Службата в доброволния резерв е:
1. активна служба;
2. разположение за активна служба.

Активната служба включва период от време, през който резервистът и техниката-резерв са извикани за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация.

Разположение за активна служба е период от време, през който резервистът и техниката-резерв не са извикани на активна служба, но са в готовност за нейното изпълнение.

При обявяване на извънредно положение на територията на страната или на част от нея резервистите и техниката-резерв, включени в решението на Народното събрание или в указа на президента на Република България по чл. 122, ал. 2 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се извикват на активна служба.

Службата в запаса е период от време, през който:

1. запасните и техниката-запас с мобилизационно назначение имат готовност за изпълнение на задачи при обявяване на положение на война или на военно положение в съответствие с получената повиквателна заповед;

2. запасните и техниката-запас без мобилизационно назначение имат готовност за изпълнение на задачи във военно време след получаване на повиквателна заповед.

Запасният и техниката-запас при обявяване на положение на война или на военно положение се явяват във военни формирования или структури за допълване на въоръжените сили, посочени в повиквателната заповед.

От часа и деня на обявяване на положение на война или на военно положение започва военновременната служба на резервистите на активна служба и на техниката-резерв.

Справка:
чл. 158 от Кодекса на труда
чл. 7, 8, 9, 10 от Закон за резерва на въоръжените сили на Република България