Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Въпросът дали Каспийско море всъщност е море или езеро е повече от любопитен. Тази дилема има значителни последици за държавите около това огромно водно тяло.

Каспийско море – дилема
С внушителната си площ от около 371 000 квадратни километра и брегова линия от около 6 500-6 700 км или дори 7 000 км, ако включим островите, Каспийско море доминира в региона по много повече начини, отколкото можете да си представите.

Къде е „Изгубеното море“, най-дълбокото подземно езеро:

Знаете ли, защо никой никога не е достигал дъното на водите му?

Разположен между Европа и Азия, той е разделен между няколко държави, включително Азербайджан, Иран, Казахстан, Русия и Туркменистан.

Въпреки внушителните му размери и солеността първоначално се предполагало, че класифицирането му трябва да е като за море. Реалността, обаче се оказала по-сложна. Каспийско море е напълно изолирано от планетарния океан и се намира вътре в континента.

Единствената му връзка с външни води е река Волга и няколко канала, свързващи я с Черно море, Балтийско море и Азовско море.

Друг аспект, който усложнява класификацията е съдържанието на сол, макар и по-ниско от това на обикновено море. Водите му идват от няколко реки, включително Волга, Урал и Кура, но тяхната соленост е около 12‰, по-висока от прясната вода и много по-ниска от тази на океаните.

Тази комбинация от уникални характеристики е превърнала Каспийско море в местообитание за различни видове, адаптирани към неговите специфични условия. Водите обаче са застрашени от замърсяване и прекомерен улов.

Геополитическата ситуация също е доста сложна
От геополитическа гледна точка, държавата на всяка държава, граничеща с Каспийско море е въвлечена в спорове относно ресурсите й от нефт и природен газ, както и относно разграничаването на морските зони. Тези спорове са трудни за управление без ясна дефиниция на статута на Каспийско море.

Разрешаването на тази дилема би могло да осигури правна рамка за опазване на околната среда и отговорно управление на природните ресурси.

Въпреки това, поради липсата на ясно международно споразумение, крайречните държави се оттеглили от международните конвенции, оставяйки тези въпроси да се решават главно, чрез двустранни преговори и едностранни действия.

В крайна сметка въпросът дали Каспийско море е езеро или море не е просто академична загадка, която буди любопитството, но има реални екологични, икономически и геополитически последици в региона.