Не бъдете безразлични! Споделете новината:

За 4 години „Еврофутбол“ дължи на държавата над 300 млн. лева такси и лихви към тях. Това става ясно от решение на административния съд в София по едно от многото дела, които дружеството на Васил Божков води срещу НАП, пише „24 часа“.

Делото е за това дали фирмата на бизнесмена трябва да плати такси в размер на 261 164, 80 лв. и лихви в размер на 67 717 779, или общо 328 882 670 лв., за периода от 1 януари 2014 до 31 декември 2019 г.

Това е сумата, която е посочена в Акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) от 14 февруари 2020 г., издаден от председателя на Държавната комисия по хазарта.

Със същото решение съдът отхвърля акта за установените публични държавни вземания за периода от 1 февруари 2014 до 30 ноември 2014 г.

Общият размер на тази сума не 19 706 089, 14 лева. В делото, по което съдия Антоанета Аргирова се е произнесла на 8 март, се иска АУПДВ да бъде обявен изцяло за нищожен, да бъде отменен, или само за период през 2014 г.

„Същината на правния спор е свързана с прилагането на чл.30, ал.3 от закона за хазарта“, посочва съдия Аргирова.

Този текст, чиято последна редакция е от началото на 2015 г., гласи, че: „за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго, кено и техните разновидности игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се събира държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра. А за хазартни игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони.“

Божков твърди, че е плащал 20 на сто върху получените такси и комисиони, тоест той се позовава на последното изречение от този текст. Държавата пък смята, че е трябвало да плаща 15 на сто върху направените залози.

Съдът отбелязва, че безспорно нормата не е много ясна.

Също така казва, че няма легално определение за „такси и комисиони по смисъла“ на Закона за хазарта за разлика от „залог“.

Вярно е и твърдението на жалбоподателя, тоест „Еврофутбол“, че никъде в закона не е посочено изрично кои игри могат да се организират с такси и комисиони, и за кои игри няма такава възможност, отбелязва съдия Аргирова.

Тя допълва, че обратното – законът сочи кои игри могат да се организират онлайн, и кои не могат.

Съдът посочва, че с оспорения АУПДВ дължимата държавна такса правилно се установява по чл.30, ал.3, предл.1-во от Закона за хазарта, а именно 15 процента върху стойността на направените залози за всяка игра минус заплатената държавна такса до този момент (20 процента върху разликата между постъпилите залози на всички участници и изплатените печалби на печелившите участници), посочена за всеки отделен месец за периода в таблиците, съдържащи се в акта.

Затова и крайният извод, че сумата в акта се дължи на държавата.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред ВАС.