Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Увеличава се и доходният критерий за еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете

При разходните политики за периода 2024-2026 г. е следвана същата тенденция както в бюджетната рамка за периода 2023-2025 г., пише в Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Запазват се и мерките в областта на политиката по доходите по отношение на механизма за определянето на минималната работна заплата за 2026 г. и продължаването на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната.

В периода 2024-2026 г. пенсионната политика предвижда пенсиите да се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като сбор от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. При заложените в прогнозата ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния индекс на потребителските цени процентите са, както следва: 2024 г. – 9,6 на сто; 2025 г. – 7,6 на сто; 2026 г. – 5,4 на сто, предаде bTV.

За прогнозния период 2024-2026 г. се запазва политиката за увеличение на доходните критерии при определяне правото на достъп до семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), както е заложена в бюджетната рамка 2023-2025 г. Увеличава се доходният критерий при определяне правото на достъп до месечни семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Доходният критерий за пълна помощ от 01.01.2024 г. от 510 лв. става 710 лв., от 01.01.2025 г. от 710 лв. става 760 лв. и от 01.01.2026 г. от 760 лв. става 810 лв.

Увеличава се и доходният критерий при определяне правото на достъп до останалите две семейни помощи за деца, които се предоставят с доходен тест – еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година съответно от 01.01.2024 г. от 610 лв. на 810 лв., от 01.01.2025 г. от 810 лв. на 860 лв. и от 01.01.2026 г. от 860 лв. на 910 лв.

Рекламирайте в Novinarnik.BG

Изтеглете си нашето мобилно приложение за бърз достъп до най-актуалните и интересни новини. Приложението може да бъде инсталирано на Android и IOS.