Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Тази пролет ще преместим стрелките на часовниците с един час напред на 31 март, неделя, в 3.00 часа.

Европейската комисия беше обявила намерението си за преустановяване часовото време да се сменя два пъти в годината през есента на 2018г. Решението бе подкрепено от резолюция на Европейския парламент от пролетта 2019г.

А от 2021г. държавите-членки трябваше да преустановят смяната на часовото време, като изберат към кое ще се придържат за постоянно. И така, на фона на това на 31 март, неделя, в 3.00 часа, отново трябва да преминем към лятно часово време.

Докога ще местим стрелките на часовника?
Решението на ЕК да се откаже от смяната времето беше базирано ба мащабно проучване, в което са участвали 4,6 млн. европейски граждани. 84% от тях отговарят, че предпочитат смяната на часовото време да се премахне.

Какви ще са ползите от премахването на смяната на часовото време?

Един от плюсовете, който ЕК посочва за бизнеса е, че няма да се налага повече да се адаптира към преместването на часовниците.

Благодарение на новите разпоредби ще се улесни планирането в сектори като енергетика и транспорт (например при нощните влакове) и ще се улеснят софтуерните продукти основаващи се на времето.

Въпреки че една от основните причини за въвеждането на настоящите правила за смяна на часовото време е именно икономията на енергия, анализите сочат, че по настоящем тези икономии са ограничени. Ако смяната на времето отпадне обаче ще има ефект при здравето на хората.

Според анализите, смяната влияе зле на човешкия организъм и води до ръст на пътно-транспортните произшествия. Така ЕК обяви намерението си да се преустанови практиката за смяна на часовото време. За целта европейските държави трябваше да решат към кое време ще се придържат за постоянно – зимното или лятното.

Лош момент за избора
Държавите трябваше да решат към кое часово време ще се придържат през 2019-2020г. А тогава на никого не му беше до тази тема – усещаше се ефектът от Брекзит, започна COVID-19 пандемията, която постави началото на серия световни кризи, които последваха. След това започна войната в Украйна, а оттам последваха заплахите от енергийна криза в Европа, рекордното поскъпване на живота…

Така темата за смяната на часовото време остана на хартия.