Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Банките в България започват да интегрират нова услуга в своите мобилни приложения – т. нар. blink паркиране. Тя е част от проекта blink за незабавни преводи на „Борика“, която поддържа платежната инфраструктура в страната. Новата услуга ще позволи на потребителите да плащат през своето мобилно банкиране за общинското паркиране, като „синя“ и „зелена“ зони в София и други големи градове.

Услугата се явява алтернатива на плащането с SMS за паркиране, което понякога е съпроводено с допълнителна такса, начислявана от мобилните оператори в зависимост от тарифния план, която реално представлява цената на SMS-a и която може да варира от 0 до 40 ст.

Концепцията е банките да предоставят тази услуга без подобна такса, а разходите по преводите да се покриват от общините.

За момента са сключени договори с над 30 общини, които представляват 65% всички, които към момента са изградили системи за платено паркиране. Столична община също влиза в това число. Очаква се покритието да достигне 75% до края на края на 2024 г., а целта е в предлагането на услугата да се включат всички общини в България.

Новата услуга ще бъде съпроводена и от възможността за геолокация, така че мобилната апликация сама да определя в кой вид зона се намира автомобилът и автоматично да плати правилната сума. Функционалността елиминира и нуждата от помнене и търсене на различните номера за различните зони в различните общини.

Схемата ще стартира първоначално с общинското паркиране, но идеята е да обхване и частни паркинги.

В момента банките са в процес на техническа работа по новата функционалност в мобилните си апликации.

Схемата разчупва установени модели“, накратко обясни Стоилка Арсова, директор „Национална картова и платежна схема“ към „Борика“.

blink преводите
Проектът blink на „Борика“ стартира през 2021 г. с възможността за незабавни преводи в левове в рамките на 10 секунди, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Участие в него взимат 24 банки в България и няколко платежни институции.

След резултатите впоследствие бяха внедрени и други иновации, сред които преводите по мобилен номер blink p2p, които стартираха през 2023 г. По данни на „Борика“ blink и blink p2p стават все по-популярни сред потребителите. Големите банки в България вече участват в схемата и от „Борика“ посочват, че програмата blink p2p вече обхваща около 70% от всички клиенти.

Сертифицираните за blink p2p плащания към момента са най-големите български банки и една платежна институция, т.е. между тях могат да минават незабавните преводи по мобилен номер. Не е нужно клиентът да знае сметката на отсрещната страна. Това става чрез специално създаден look up регистър, в който потребителите регистрират своя IBAN срещу мобилния си номер. Технически това се случва чрез активация от мобилното банкиране на финансовите институции, част от blink p2p.

Към момента във въпросния регистър попадат половин милион потребители, а от следващия месец стартира и кампания за популяризирането на blink p2p преводите сред обществото.

Услугата на практика се явява алтернатива на финтеха Revolut, който по собствени данни разполага с около 670 хиляди потребители в България.

Банките участници в blink p2p схемата осъществяват незабавните преводи без такса до 100 лв., а някои банки няма да поставят такса до лимита на този вид плащане – 30 хил. лв. до края на 2024 г.

Мобилното банкиране на финансовите институции, които са част от blink p2p, ще предоставя и възможност на потребителите със сметки в повече от една банка да избират от коя искат да наредят незабавното плащане по мобилен номер. С други думи – от апликацията на една банка ще може да се заяви плащане от сметка в друга банка, стига и двете институции да са част от схемата и потребителят да е активирал сметките си.

Пример как всички се обединяват“. Така описа резултатът от няколкомесечните усилия Арсова.

Скоро компанията започва работа и по възможността за blink p2b преводи или незабавни преводи от физически лица към корпоративни клиенти, търговци.

Тази година започваме да пишем правилата“, коментира още Арсова.

В евро
Въпреки неяснотата около присъединяването на България към еврозоната, в последните месеци „Борика“ работи усилено и върху възможността банките в България да извършват пълноценно преводи и към европейските финансови институции от Европейския съюз. Това ще стане възможно технически през втората половина на 2024 г.

Така дори и без евро ние технически ще бъде готови да се вържем към европейските платежни системи“, посочват от „Борика“.

За пълноценния достъп до европейските контрагенти е развита евровата платежна система BISERA7-EUR с помощта на Българската народна банка (БНБ). Към нея в момента са част 14 от 20 финансови и платежни институции. Очакванията са да се присъединят и други.

След средата на тази година ще имаме възможност в България през наша платежна система да достигаме до всички европейски сметки и контрагенти, а през есента същото ще започнем да го правим instant като незабавно плащане до 10 секунди“, коментира директорът на „Борика“ Мирослав Вичев.

Подобна европейска директива за незабавни плащания в рамките на 10 секунди бе одобрена в началото на тази година от Съвета на Европейския съюз и се очаква до две години в целия Блок да може да се получават такива плащания.

И още
Скоро България ще започне да работи и по нов европейски регламент във връзка със задължителното потвърждение на получателя при нареждане на банков превод. Това се налага заради грешки и измами, тъй като в момента в България и на много места в Европа при нареждане на банков превод се гледа единствено подадения IBAN, но не и името на получателя и дали двете идентификации съвпадат.

„Няма формален контрол“, обясни още Вичев.

По тази линия най-вероятно ще се създаде нов регистър с имената на всички клиенти и когато има разминаване между написаното име и името в регистъра, което отговаря на подадения IBAN, преводът ще може да бъде задържан, така че да се гарантира, че той ще бъде към правилния получател, пише economic.bg.