Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Правителството прие важно решение относно учениците в България. Според новите правила, учениците вече ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Целта на тези промени е да облекчат натовареността на семействата и да намалят административната тежест на училищните директори.

След обширно обществено обсъждане беше взето решение, че учениците могат да отсъстват по семейни причини до 5 дни наведнъж. Преди това, децата имаха право на отсъствия до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора.

С промените се предоставя на родителите възможността самостоятелно да вземат решение относно отсъствията на своите деца от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и други. Това сега ще се извършва в уведомителен режим чрез класния ръководител, а не чрез разрешение от директора.

С оглед на въведената дигитализация на медицинските документи за уважаване на отсъствията по медицински причини, Наредбата уточнява и реда на подаване на тези документи. Това става по електронен път, което отменя представянето им на хартиен носител от родителя в училището и така облекчава натоварването на родителите, съобщава Нова телевизия.