Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Между 15-и и 18 септември временно ще бъде прекъснато приемането на данни от удостоверения за изплащане на парични обезщетения за майчинство. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Това се налага поради необходимостта от актуализация на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на този вид данни, вследствие на влезлите в сила от 1 август промени в нормативната уредба, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до осемгодишна възраст. Днес за последно ще се приемат данни от използваните до този момент образци на удостоверения. След 18 септември ще се приемат само данни от новите удостоверения.

На 1 август влязоха в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до осемгодишна възраст.

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до осемгодишна възраст е за период от два месеца, при положение че те не са ползвали отпуските при раждане на дете (след шестмесечна възраст на детето), отглеждане на дете до двегодишна възраст и при осиновяване на дете до петгодишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период, по-малък от два месеца, той има право на отпуск за разликата между два месеца и ползвания отпуск, посочват от НОИ.