Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Пет месеца, след като получи присъда на първа инстанция, Георги Георгиев все още заема поста кмет на Калояново. Преди дни ВАС трябваше да даде ход на делото за неговото отстраняване. Заседанието обаче е било отложено, тъй като на този етап не е ясна позицията на ПП „Воля“ по отношение на отказа на Общинската избирателна комисия да отстрани Георгиев. Именно член на партията подаде жалба срещу решението на ОИК да остави кмета на поста му, поради което политическата сила се превърна в страна по едно от делата, водени срещу Георгиев.

Как се стигна до съдебната сага?

Припомняме, че на 12 ноември миналата година Районният съд в Пловдив осъди градоначалника на 8 месеца „лишаване от свобода“ и 400 лв. глоба. Наказанието бе отложено с тригодишен изпитателен срок. Съгласно закона, „пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, когато след избирането кметът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер“. Две седмици по-късно комисията свика заседание и гласува дали да отстрани кмета. В крайна сметка, решение за прекратяването на неговите правомощия не бе взето.

Казусът „Георгиев“ ангажира три съдилища, няколко състава порязаха исканията на кмета

Осъдителната присъда, произнесена от Районен съд – Пловдив, не подлежи на обжалване, тъй като Георгиев бе сключил споразумение с прокуратурата, признавайки се за виновен. В тези случаи законът не позволява наказанието на бъде обжалвано. Кметът обаче заведе искане до Апелативен съд за възобновяване на делото. Пред журналисти той заяви, че е станал жертва на манипулация и е бил заблуден от адвоката си. И бе категоричен, че не употребява наркотици. Съдебният състав обаче потвърди наказанието, с което присъдата му влезе в сила.

Междувременно от ПП „Воля“ обжалваха решението на ОИК против отстраняването му. С това казусът бе отнесен и до Пловдивския административен съд, който отмени решението на комисията. В началото на месец декември преписката бе върната на ОИК за ново произнасяне. Членовете на комисията трябваше да проведат ново заседание и да излязат с „решение, съобразено с нормативната уредба“, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението на съда.

Георгиев обаче се възползва от правото си да обжалва съдебния акт във Върховния административен съд. Ход на делото трябваше да бъде даден преди дни.

Разнопосочни искания от страна на ПП „Воля“ обаче спънаха процеса

На 17 март упълномощен от партията адвокат е подал молба, с което партията се отказва от оспорването на решението на ОИК, иска да бъде обезсилено първоинстанционното съдебно решение и делото да бъде прекратено. Ако подобно искане бъде уважено, това би означавало отказът на ОИК да отстрани кмета да остане в сила.

По време на заседанието обаче постъпило и второ искане, също от пълномощник на политическата партия. Той заявил, че оспорва жалбата, подадена от Георгиев, и желае делото да бъде разгледано от съда.

Защитникът на кмета на Калояново поискал да бъде уважено първото искане. Той изразил становище, че следва решението на Административен съд-Пловдив да бъде обезсилено, а производството – прекратено. На такова мнение бил и пълномощникът на „Воля“, подал молбата от 17 март. Той обяснил, че няма информация от ръководството на ПП „Воля“ за упълномощаването на другия му колега.

„Ние имаме ясна инструкция от ръководството на Политическа партия „Воля“ да бъде направен отказ от оспорването на решението на ОИК-Калояново“, гласяло изявлението му, което е документирано в протокола от заседанието. Юристът помолил съда да определи срок, в който двамата да представят изрично изявление от председателя на партията Веселин Марешки за оттегляне на пълномощното на колегата му.

В крайна сметка, съдът насрочил делото за друга дата. На ръководството на политическата партия бил даден 7-дневен срок, в който трябва да заяви кой от двамата защитници упъломощава и кое от направените от тях искания поддържа.

Предстои да бъде насрочено ново заседание, на което трябва да стане ясно дали от партията ще поискат решението на Административен съд – Пловдив да бъде обезсилено. В делото участва и прокурор, който също трябва да изрази своето становище. Ако от партията „размислят“, а магистратите уважат новите им искания, това означава, че отказът на ОИК да отстрани кмета на Калояново ще остане в сила.