Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:

– Дедо попе, я съм грешна.
– Що си сторила бре, жено ?

– Е па, я съм друг муж погледнала.

Отваря дядо поп “Престъпление и наказание”, прелиства и отсича – Погледнала друг муж – една седмица пости.

След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда
– Отче, я съм много грешна.
– Сега що сторила си бре, жено ?

– Е па, я съм друг муж целивала

Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича
– Друг муж целивала – две седмици пости.

След един месец жената пак отива при попа
– Отче, я съм много, ама много грешна.
– Що стана бре, жено ?

– Па я съм к* рец джвакала.

Отваря дядо поп “Престъпление наказание” , търси къде е това “джваканье на к* рец”, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си – поп в същата църква:

– А бре, попе, за джваканье на к* рец що сме давале?
– Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале..

 

By Дамян Иванов

Главен редактор – Дамян Иванов

Роден през 1998г. От град Варна. Започнал работа като редактор в местна медия от 2016 до 2019г. От 2019-та година работи като главен редактор в Novinarnik.BG

Контакти – Имейл: [email protected] Телефон: +359883494509 За нас / ABOUT US