Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Иванчо и Марийка седяли на един чин и по време на часа Марийка започнала да вика:

– Госпожо, госпожо, Иванчо има жаба в джоба си!

– Иванчо, я ела тук! – извикала учителката. – Я да видя къде е тая жаба.

Иванчо ѝ показал джоба си и учителката бръкнала и в момента, в който бръкнала, извадила ръката си и извикала:
– Уййй !

Иванчо казал:
– Уй я, уй! Жабата е в другия джоб…