Не бъдете безразлични! Споделете новината:

– Мога ли да поговоря с шефа Ви?

– Няма го в момента.

– Аз преди 5 минути го видях на прозореца.

– Да, но той също Ви видя…