Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Млад мъж замръкнал в непознато село и къде, къде, отишъл в поповата къща. Попът го приел, нагостил го и му казал, че може да преспи у тях.

Извикал попадията и и казал:
– Да го сложим в стаята с детето?

А младежът смутен:
– А не, моля ви, не искам да притеснявам детето ви.

И така, постелили му в сеното. На сутринта станал и гледа на двора едно хубаво момиче.

– Добро утро! Аз съм дъщерята на свещеника. А вие сте?
– А…, аз… аз съм един т*панар!