Не бъдете безразлични! Споделете новината:

– Здрасти, Ристе… Що си се намръщил?

– Що синот ке се жени…

– Е арно, де… Голема работа – сите се женят… А како се вика невестата?

– Ханс…

– Аааааа, затова си неврозен… Оти не е македонско името…