Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Жена на достолепна възраст бере душа. Около нея – съседките, чакат последният ѝ дъх. Гори камина. Тихо, скука.

По едно време една от жените се обажда:
– Ех, да знаете, жени, какъв е на Цветан бирника! Педя, педя и два пръста отгоре!

Друга се обажда:
– А на Петко пъдаря да знаете! Голям, крив, е като онази главня! – казва тя и посочва към камината.

От към умиращата се чува немощен глас:
– Я, жени, я ме понадигнете малко, да я видя тая главня!