Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Един мъж решил да се отърве от котарака на жена си. Сложил го в торба, закарал го на 2км от къщи и го оставил там.

С леко сърце се върнал вкъщи. Какво да види? На изтривалката пред вратата седи котаракът, чака го и радостно мърка.

Мъжът побеснял. На следващия ден пак взел котарака и го отнесъл на 4км.

Пак същата история: котаракът седи на прага и търпеливо чака. Мъжът си заскубал косите. Мислил, мислил и решил: взел котарака, седнал в колата и карал 10км. направо, 20км наляво, 7км на югозапад и 15км на североизток, хвърлил котарака и тръгнал.

След два часа мъжът звъни на жена си по телефона:

– Котаракът вкъщи ли е?

– Да, скъпи, върна се преди 5 минути, а ти защо питаш?

– Дай ми го изрода на телефона – изгубих се….