Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Гинеколог преглежда пациентка. Влиза очния доктор:

– Иване, ти откъде взе частите за „Реното?“

– Виж сега, там дето спряхме ония ден. Завиваш зад ъгъла, продължаваш триста метра надясно, заобикаляш фонтана и първата пряка в ляво.

В този момент от гинекологичния стол се разнесли стенания…

– Госпожице, да не Ви прилоша?

– Не, ще обиколите ли фонтана още веднъж?
Прочетете още:
Виц – По улицата върви блондинка
Виц – Пасе един як и хубав бик на сочна ливада