Не бъдете безразлични! Споделете новината:

В управлението на голяма банка постъпил сигнал, че в един от клоновете, нещата не вървят, няма никакви операции, приходите са почти на нула. И изпратили ревизор, за да установи причината.

Влязъл той в салона на клона, а там – никой…

Разходил се малко из сградата и от кабинета на управителя дочул гласове:
– Цакай, бе…
– С какво, като няма козове…
– Ти ще кажеш…

Надникнал леко и какво да види – управителят, заедно с трима от кредитните инспектори, жулят белот…
„Сега ще ви науча аз“ казал си ревизорът и натиснал паник-бутона в салона… Завила сирена, която се чула и по цялата улица… Никаква реакция… Сирената спряла, а от кабинета:
– Спатия!
– Купа!
– Без коз!
– Всичко коз!

Ревизорът натиснал за втори път бутона… Отново завила сирената. Ослушал се и отново:
– Сега ще видиш ти, кон боб яде ли с твойто всичко…
– Ще видя, ами… Сто…

Ревизорът за трети път натиснал бутона…
И в този момент в салона запъхтян влетял сервитьорът от съседната бирария с 4 бири на подноса, отишъл директно в кабинета на управителя и казал:

– Чух де, чух… Не съм глух… Ама не мога веднага да дойда – имам и други клиенти…