Не бъдете безразлични! Споделете новината:

В едно семейство майката заминава за командировка. Мъжът за първи път сам ще се грижи за детето. Сбогуват се и той я уверява, че всичко ще бъде наред.

На следващата сутрин, първи ден сами, детето буди баща си:
– Тате, трябва да тръгваме, ще закъснея…

Бащата скочил нервен, грабнал детето, облякъл го, събрал два сандвича за закуска и го хвърлил в колата.
Отиват в детската градина. Там учителката ги посрещнала учудена:
– Извинете, но това дете не идва на градина тук.

И така втора, трета, пета…
И докато бащата се чудил къде още има останали детски градини на близо, детето го дръпнало за ръкава и казало:
– Абе, тате, ако отидем до още една градина вече наистина сериозно ще закъснея за училище…