Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Влиза една майка с 10 деца в стаята на социалната служба. Служителката с ококорени очи:

– Тези деца всичките ли са ваши?!

– Да, и десетте. Пет момчета и пет момичета.

– Ами добре, кажете им имената.

– Момчетата са Петър, а момичетата – Петя.

– Всичките имат едно и също име?

– Да, така ми е много по-лесно. Например сутрин казвам: Пепи, хайде ставай! И всички стават. Пепи, хайде на обяд и всички идват.

– Ами, ако трябва да извикате само едно от тях? Тогава какво правите?

– Много просто. Викам го по фамилия.