Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Веднъж Баба Яга хванала млад и красив момък и му казала:

– Ако отговориш на гатанката ми, ще ти се отдам, а ако не познаеш, ще те изям.

Момъкът си помислил:
– По-добре да ме изяде…

А Баба Яга продължила:
– Зеленичко, живее в блатото, скача, започва с „ж“ и завършва с „а“. Що е това?

– Скакалец!

– Ах, ти, палавник такъв! – викнала Баба Яга. – ПОЗНА!!