Не бъдете безразлични! Споделете новината:

Дружеството изпадна в несъстоятелност, единствено поради действията на съдружниците, а не на други лица, заявява в право на отговор адвокатът от САК“От няколко дни не стихва медийната атака, касаеща „Жоси“ ООД, където се замесват множество имена, между които и моето. Тази атака е изцяло политическа. Публикациите по темата не отговарят на истината и съдържат изцяло неверни твърдения“.

Това пише в право на отговор, изпратено до медиите, адвокат Велимир Атанасов по повод публикацията в разследващият сайт Bird.bg „Гешев приел подкуп от бизнесмен, за да “опраска” съдружника му“.

Ето и останалата част от изложението му:

„На първо място, не мога да не отбележа, че моето мнение не е потърсено от никой, а посоченото с статията на Bird.bg, именно: „адвокат Атанасов не отговори на многобройните ни повиквания по телефона“ е явно невярно, доколкото с лице, представило се за Димитър Стоянов, журналист си разменихме съобщения, в които се разбрахме да се чуем на следващия ден, което и сторихме. Явно мнението на заинтересована страна, каквато безспорно съм е без значение и дори трябва да се отбягва, което безспорно е и нарушение на журналистическите правила и стандарти.

Ето защо, съм длъжен и държа да отправя до съответните медии моето право на отговор, което държа да се публикува изцяло и без съкращения или корекции, като в противен случай, ще го изпратя до други медии, в чиято обективност се надявам.

Фактите са следните:

Никакви магистрати не са имали отношение към случилото се в „Жоси“ ООД и Георги Цолов Георгиев, чийто адвокат през 2014 г. – 2015 г. бях аз. Става въпрос за търговски спор и в Търговския регистър може да се проследи хронологията на развитието му.

Георги Цолов Георгиев имаше желание да установи контрол над „Жоси“ ООД, където имаше собственост на 50 процента от дяловете. Още при първите ни срещи, но и през цялото време съм го съветвал да се споразумее със съдружника си, тъй като всички други действия ще доведат до множество дела и фалита на фирмата. Противно на моето мнение, Георги Георгиев внезапно реши да изключи съдружника си, като стори това на общо събрание, проведено на 12.08.2014 г. Впоследствие, съдружникът му блокира вписването в търговския регистър и на свой ред изключи Георгиев като съдружник. Започнаха множество съдебни дела. В началото на 2015 г., в резултат на усилията на много хора, сред които отново повтарям нямаше магистрати, се стигна до възможност да бъде сключено споразумение между двамата съдружници и да се избегне фалита на фирмата. Съобразно това споразумение, Георгиев щеше да получи пари и недвижима собственост, на стойност от порядъка на милиони срещу дяловете си /същият, така или иначе нямаше и не можеше да осъществи контрол нито върху търговската, нито върху производствена дейност на дружеството/. Георгиев се беше съгласил със споразумението, но няколко дни преди подписването му спря да отговаря на телефонните повиквания, а впоследствие ме уведоми, че прекратява пълномощията ми. Други адвокати продължиха съдебните дела. След години разбрах, че се е случило точно това, което казвах на Георгиев – „Жоси“ ООД е било обявено в несъстоятелност.

Георги Цолов Георгиев никога не ми е давал, нито аз съм искал от него сума от 30 000 лв. и той много добре знае това, като за това и другите му твърдения, вероятно ще се видим в съда.

Знае много добре и това, че никога не съм го „предупреждавал“ за пожара във вилата му и съм му съдействал всячески след това за да се разкрие извършителят.

Това са истинските факти по случая, като пазя част от комуникацията си по електронната поща с Георги Цолов Георгиев, а има и множество лица, които са били съпричастни и могат да потвърдят думите ми и същата тази истина. „Жоси“ ООД изпадна в несъстоятелност, единствено поради действията на съдружниците, а не на други лица, като е недостойно Георгиев да обвинява други хора за това“. завършва адвокат Велимир Атанасов.

By Дамян Иванов

Завършил през 2016г. и започнал работа като редактор в местна медия до 2019г. Започнал работа като Главен редактор в Novinarnik.BG през 2019г. За повече информация и контакт - [email protected] За нас / ABOUT US за Novinarnik.bg може да откриете - ТУК